Wstrzymanie wydawania bezpłatnej żywności w Gminie Zelów

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie informuje, że w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego koronawirusem, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy Zelów i osób wydających żywność wstrzymuje się do odwołania wydawanie bezpłatnej żywności w ramach programu POPŻ dla osób posiadających skierowania z M-GOPS w Zelowie. O ponownym wydawaniu żywności w późniejszych terminach mieszkańcy gminy Zelów zostaną powiadomieni.