Filtr
 • Poszukiwana kancelaria prawna do przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego.

  PROJEKT "SZANSA NA PRACĘ

  - AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM"

  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Człowiek - najlepsza inwestycja


   

  W związku z realizacją projektu systemowego

  Szansa na pracę – aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie

   poszukuje kancelarii prawnej

  do przeprowadzenia

  procedury o udzielenie zamówienia publicznego.

  Wymagania dot. specjalisty przeprowadzającego procedurę:

  - wykształcenie kierunkowe

  - min.3 lata doświadczenia zawodowego w przeprowadzaniu procedur PZP

  w zakresie udzielania zamówień publicznych na usługi szkoleniowe w ramach POKL  Oferty wraz z ceną prosimy składać:

  w siedzibie MGOPS w Zelowie lub pocztą na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie, 97-425 Zelów, ul. Piotrkowska 12 lub pocztą elektroniczną na adres: mgopszelow@op.pl do dnia 17 kwietnia 2014 r. do godz. 15.00.

   Oferty, które wpłyną do Ośrodka po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

  Janina Kędziak

  Kierownik Miejsko-Gminnego

  Ośrodka Pomocy Społecznej

  w Zelowie