Filtr
  • Informacja do mieszkańców Gminy Zelów

    Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie, w związku z dużym atakiem mrozów zwraca się z prośbą o zgłaszanie osób znajdujących się w trudnej sytuacji mieszkaniowej oraz osób bezdomnych przebywających na terenie naszej Gminy

    Wszelkie informacje prosimy przekazywać do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie, ul. Piotrkowska 12.

    Telefony kontaktowe 44 634 10 28 lub 44 634 15 72