Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

NA LATA 2014-2020


 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie od 1 maja 2018r. do 30 kwietnia 2021r. realizuje projekt w partnerstwie pt. „Centrum Usług Społecznych dla powiatu bełchatowskiego”.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania Gminy Zelów.

Celem szczegółowym jest poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 10 niesamodzielnych osób z terenu miasta i gminy Zelów.

Planowane efekty:

-        polepszenie dostępności miejsc świadczonych usług społecznych,

-        wzrost liczby tych miejsc,

-        zapobieganie odizolowania osób niesamodzielnych od rodzin i społeczności lokalnej,

-        zagwarantowanie tym osobom warunków życia jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych i rodzinnych,

-        umożliwienie podtrzymania więzi rodzinnych i sąsiedzkich.

Wartość zadania Nr 6 – Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania Zelów wynosi 316.561,14 zł, w tym:

-        dofinansowanie z Funduszu Europejskiego 265.600,00 zł,

-        wkład własny Gminy Zelów (finansowy i rzeczowy) – 50.961,14 zł.

Wartość całego projektu wynosi 4.419.005,95 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Europejskiego – 3.971.728,36 zł.  

 

Kierownik Ośrodka

Janina Kędziak


 

Realizator projektu:Przystań Logoo

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych PRZYSTAŃ
ul. Żeromskiego 1, 97-400 Bełchatów tel. 516045260,
e-mail: biuro@przystan.belchatow.pl