Porady psychologa - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie

uruchamia telefoniczne porady psychologa pod numerem

telefonu: 501 824 154

codziennie w godzinach: 8:00 - 15:00

Wypłata zasiłków w kasie M-GOPS

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy w Zelowie informuje, że wypłaty zasiłków dla klientów Ośrodka od dnia 17 marca 2020 roku do odwołania będą się odbywać od godz. 11.00 do 15.00.Ponadto zwracamy się z prośbą o nie przychodzenie wszystkich klientów na godz. 11.00 ponieważ do budynku Ośrodka będą mogły wchodzić osoby tylko i wyłącznie pojedynczo.

[AKTUALIZACJA z 19.12.2018 r.] - Informacja o wynikach naboru - Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w MGOPS w Zelowie

Kierownik

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie

ogłasza nabór kandydatów do pracy

w M-GOPS w Zelowie z siedzibą w Zelowie, ul. Piotrkowska 12

na stanowisko Głównego Księgowego 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - JPG (2,3 MB) 

Zelów, dn. 19 grudnia 2018 r.


 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - JPG (2,4 MB) 

Zelów, dn. 13 grudnia 2018 r.


 

Miejsce pracy:                                               Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Zelowie

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy:        etat w pełnym wymiarze

Data publikacji ogłoszenia:                           28 listopada 2018r.

Termin składania ofert do:                           12 grudnia 2018r. do godz. 14:00

 

Wymagania niezbędne (konieczne):

Czytaj więcej...

Doświadczasz przemocy w rodzinie? Pozwól sobie pomóc.

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Czytaj więcej...

Wydawanie żywności - 27.02.2017 r. OSP Zelów

W dniu  27 lutego 2017 roku w godzinach od 11.00 do 21.00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zelowie ul. Dzielna 6, wydawana będzie żywność ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020