Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na przeprowadzenie - Warsztatów fryzjerskich.

Informacja o rozstrzygnięciu ponownego zapytania ofertowego w przedmiocie przeprowadzenia - Warsztatów fryzjerskich.