Opaski   Gmina Zelów wspólnie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zelowie realizując Program „Korpus Wsparcia Seniorów” -  rozdała 40 seniorom powyżej 65-go roku życia z terenu Gminy Zelów opaski bezpieczeństwa wraz z zapewnieniem kompleksowej usługi w zakresie teleopieki na 2022r. Sekretarz Miasta Krzysztof Borowski, który reprezentował Burmistrza Zelowa Tomasza Jachymka wręczył opaski bezpieczeństwa zgromadzonym seniorom. Przedstawiciel firmy HRP Care z Łodzi przedstawiła szczegółowy instruktaż dotyczący użytkowania opasek.

 

Opaska „Novama”, którą otrzymali seniorzy posiada następujące funkcje:

-  mierzenie pulsu,

- mierzenie ciśnienia,

- wiadomość głosową do opiekuna,

- mierzenie temperatury,

- mierzenie saturacji,

- migotanie przedsionków,

- pomiar glukozy,

- detektor upadku,

- SOS – sygnał poprzez, który można się połączyć z pielęgniarką lub ratownikiem medycznym.

Dodatkowo opaska zawiera funkcje: krokomierz, dzień, data, godzina.

Seniorzy z wielką uwagą i przejęciem słuchali wytycznych, mieli wiele pytań i nie ukrywali zadowolenia z otrzymanego urządzenia medycznego. Obiecali, że będą sumiennie nosić i regularnie mierzyć m.in. ciśnienie, saturację, puls, temperaturę.

Opaski

Opaski

Opaski

Opaski

Opaski