Bezpłatna żywność dla potrzebujących z terenu Gminy Zelów

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie w ramach współpracy z Fundacją „Poranek” z Tomaszowa Mazowieckiego przystępuje do realizacji Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (zwany dalej FEPŻ) Podprogram 2023 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

Osoby zainteresowane programem żywnościowym proszone są o zgłaszanie się po skierowania w terminie od 03.06.2024 r. do 30.06.2024 r. do pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Zelowie ul. Piotrkowska 12 w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godz. 7:30-15:30, we wtorki 7:30-17:00.

Pomoc żywnościowa przysługiwać będzie osobom, których kryterium dochodowe wynosi:

  • 2056,40 zł netto dla osoby samotnej

  • 1590,00 zł netto dla osoby w rodzinie.

Bliższych informacji na temat pomocy żywnościowej udzielają pracownicy socjalni M-GOPS w Zelowie, ul. Piotrkowska 12, tel. 44 634 10 28, 501 779 817, 453 010 133.

Szczegółowe informacje na temat FEPŻ są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programu.