Program wsparciaRozeznanie potrzeb Seniorów w zakresie realizacji programu – Moduł II w Gminie Zelów

Gmina Zelów w związku z możliwością przystąpienia do programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022r. i pozyskania na ten cel środków finansowych na zakup opasek bezpieczeństwa tj. urządzeń do świadczenia usługi „opieki na odległość’ zwraca się z prośbą o zgłaszanie się chętnych mieszkańców Gminy Zelów do nieodpłatnego udziału w programie.

 

 Adresatami programu będą osoby w wieku 65 lat i więcej, które mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia. Prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym potrzebom.

Seniorom zostaną udostępnione tzw. „Opaski bezpieczeństwa” wyposażone w co najmniej trzy z następujących funkcji:

  • Przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • Detektor upadku,
  • Czujnik zdjęcia opaski,
  • Lokalizator GPS,
  • Funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • Funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu, co daje poczucie bezpieczeństwa seniorowi i jego rodzinie. Pozwala na bardziej bezpieczne, komfortowe funkcjonowanie w swoim środowisku lokalnym.

W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

Usługa „opieki na odległość” realizowana w ramach tego programu będzie bezpłatna dla potrzebujących mieszkańców Gminy Zelów.

 

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w programie do 16 lutego 2022r.

osobiście lub telefonicznie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie, ul. Piotrkowska 12 pod numerem telefonu 44 634 10 28 wew. 25 lub 27

 

Samo zgłoszenie nie jest równoznaczne z przystąpieniem Gminy Zelów do programu.