Gmina Zelów przystąpiła do realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w ramach modułu II.

Burmistrz Zelowa podpisał umowę na otrzymanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację powyższego zadania w kwocie 37.600,00 zł.

Celem programu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, niesamodzielnych do tzw. „opieki na odległość”.

Program skierowany jest do 30 osób w wieku 65 lat i więcej, które mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia. Prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym potrzebom.

Seniorom z gminy Zelów zostaną zakupione tzw. „Opaski bezpieczeństwa”, które będą podłączone z całodobowym centrum monitoringu, co daje poczucie bezpieczeństwa seniorowi i jego rodzinie.

W przypadku nagłej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika umożliwi połączenie z dyspozytorem, (ratownikiem medycznym, opiekunem medycznym, pielęgniarką), który podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi.

Usługa „opieki na odległość” w ramach tego programu będzie realizowana dla naszych potrzebujących Seniorów całkowicie bezpłatna.

Bliższych informacji udzielają pracownicy M-GOPS w Zelowie osobiście lub telefonicznie pod numerem

44 634 10 28 wew. 25 lub 27.